Truyện bú cặc
Chuyện ba người (Update phần 4) - Nobita
Tự truyện về đời tôi (Update phần 100)
Hồi ức 2 (Update phần 7)
Ông già mất nết (Update phần 16)
Thằng điên (Update phần 20)
Áo dài (Update phần 4)