Truyện cổ trang
Loạn giao cung đình (Update phần 35)
Cửu vỹ hồ (Update phần 27)
Lý Hàn (Update phần 408)
Chàng mù may mắn (Update phần 14) - Tiểu Long