Truyện dịch
Tình nghiện (Update phần 64)
Tình nghiện (Update phần 62)
Mẹ tôi rất hấp dẫn (Update phần 17) - kiehry
Vương quốc (Update phần 7) - kiehry
Trái tim người mẹ (Update phần 8) - kiehry
Sóng gió gia tộc (Update phần 6)
Chuyến xe bus số 13 (Update phần 259)