Truyện liếm lồn
Chuyện ba người (Update phần 4) - Nobita
Tự truyện về đời tôi (Update phần 100)
Hồi ức 2 (Update phần 7)
Thầy dạy gym của tôi (Update phần 16)