Truyện Sec
Bà Nguyệt ngứa lồn (Update phần 9)
Chuyện ba người (Update phần 4) - Nobita
Hướng Nhật – Quyển 10 (Update phần 108)
Chuyện đời Thành (Update phần 10)
Tự truyện về đời tôi (Update phần 100)
Cuộc đời tôi (Update phần 31) - Tiêu Dao