Truyện sex ngắn
Chuyện ba người (Update phần 4) - Nobita
Chồng và vợ (Update phần 2) - Nobita
Lén lút ở công ty (Update phần 6)