Truyện teen
Đánh mất thanh xuân (Update phần 9)
Hồi ký nữ tù (Update phần 9)
Gấu mẹ vĩ đại (Update phần 51)
Đánh mất thanh xuân (Update phần 9)
1 năm thử thách (Update phần 21)
Kỹ sư tự truyện (Update phần 151) - Tại Hạ